اصلاحات شکست خوردهاصلاحات شکست خورده است و جز انقلاب چاره‌ای نمانده است. انقلاب هر هزینه‌ی که داشته باشد مخالفان حکومت را متحد می‌کند و این نیروهای خارجی‌ را هم به عقب می‌راند. کرکسها بر آسمان میهن پرواز میکنند. عربها خواب جزایر ایرانی‌ را می‌بینند. ترکیه و آذربایجان جدا شده از ایران، خواب ارس می‌بینند و از هر سوئی که می‌نگری یا خاکمان را نشانه رفته اند یا چشم بر چاه‌های نفت دوخته اند. انقلاب امری ناگزیر است اما باید دقت شود که این انقلاب به سرنوشت دیگر انقلابهای ما دچار نشود. ایران برای همه ایرانیان است و باید همه تلاش خویش را به کار بریم که حکومتی سکولار جایگزین این حکومت اسلامی .دیکتاتوری گردد
--------
علی فرزانه فر ali farzanehfar


0 نظرات:

ارسال یک نظر