موسوی و کروبی اصلاح گرتر و به نظام نزدیکتر و متعهد تر چه کسی‌


تجربه انتخابات پیشین ریاست جمهوری در سال۸۸ هم باید هر که را که خواب اصلاحات در ساختار نظام اسلامی را می‌بیند از خواب بیدار کرده باشد چرا که براستی از موسوی و کروبی اصلاح گرتر و به نظام نزدیکتر و متعهد تر چه کسی‌؟ همین ۲ فرد مذهبی‌ که دینشان از امثال خامنه‌ای و خمینی و.. خیلی‌ بیشتر است و از اسلام رحمانیت آن را پایه عقاید خویش گذشته اند هم توسط حکومت تحمل نشد
اصلاح‌طلبان مدام دم از اصلاح از درون میزنند اما سوالی که باید توسط این افراد پاسخ داده شود این است با وجود پول نفت و دستهای غارتگر بسیج و سپاه که زور و زر را با هم در اختیار دارند، با وجود قوه قضائیه که مستقل نیست، با وجود شورای نگهبانی که عملا شرایط انتخابات آزاد را از بین برده است و در راس این هرم ، بیت رهبری و شخص ولی‌ فقیه که از خدا بیشتر قدرت دارد چه چیزی را میشود اصلاح کرد؟

--------
علی فرزانه فر ali farzanehfar


0 نظرات:

ارسال یک نظر