اسکندر مقدونی و چنگیز مغول را روسفید نمودید


با کشوری که سه دهه پیش الگوی اقتصادی و اجتماعی کشورهای منطقه بود چه کردید ...
اقتصادی که برتر از اقتصاد کره و ژاپن بود , اینک با زیمباوه و گابن مقایسه میشود
یک روز از اقتصاد جهادی میگویید و روز دگر ستاد بحران تشکیل میدهید
یک روز از اقتصاد مقاومتی حرف میزنید و روزی دیگر قرارگاه جنگ نامنظم شکل میدهید
گویا حماقتتان را پایانی نیست و تا ایران و اقتصادش را تشییع نکنید آرام نخواهید نشست
در این هفت سال بلایی بر سر اقتصاد کشور آوردید
که سالها جنگ نیز نمیتوانست چنین کاری را انجام دهد
اسکندر مقدونی و چنگیز مغول را روسفید نمودید و هنوز با اسب نادانی بر پیکر نزار این ملت میتازید ...
-----------------------------------------------
علی فرزانه فر ali farzanehfar

0 نظرات:

ارسال یک نظر