دین ناتوانی عقلی انسان


دین ناتوانی عقلی انسان برای چشم پوشی آگاهانه از غرایز به منظور زندگی اجتماعی است . دین مانع فرایند رشد و بالندگی عقلانی انسان است و می خواهد انسان را در دوران کودکی نگهدارد .دین زاییده ی عطش اطاعت است ، اطاعتی که به شکل آیین ها و تشریفاتی مزحک به اجرا در می آید.فروید زندگی دینی را چون سمی می داند که از نظر انسان نا بالغ به دلیل اعتیاد ، شیرین به نظر می رسد .اما از آنجا که انسان نمی تواند برای همیشه در مرحله کودکی بماند برای رهایی و رسیدن به بلوغ و عقلانیت خواهد جنگید و در این نبرد پیروز خواهد شد.آموزش بی دینی تلاش ارزشمندی است و دلایل منطقی وجود دارد که نتایج این امر، به طور کلی سودمند خواهد بود . از آنجا که دین به شکل کودکانه و خیالی زندگی مرتبط است ، مانع فرایند رشد فردیت می شود . فروید باورمند است که هر چه افراد پخته تر می شوند گرایش به کودکی از میان می رود و در فرایند رشد انسان و رسیدن به عقلانیت دین از میان می رود.

-----------------------


0 نظرات:

ارسال یک نظر