شستن کثافتهای دیوانه


 توضیح تصویر : تصویر این دو اشغال خامنه ایی و حسنی که واضح است و بنده چپاندم در تصویر مرکزی . کلمات عربی در این تصویر واقعا اصیلند و حتی خود ادمین سوری ما میگوید فقط ما واقعا میفهمیم منظور چیست اما ، خلاصه ترجمه فارسیش تقریبا یعنی این : سطل و طی زرنگ و خاک انداز پرکار ، برای شستن کثافتهای دیوانه :-)

-------------
علی فرزانه فر ali farzanehfar

0 نظرات:

ارسال یک نظر