"زنانی که حاضر به اجرای حجاب اجباری نیستند کشور را ترک کنند"


برخی از بانوانی که به بهانۀ بدحجابی در خیابان های تهران دستگیر شده اند به خبرنگار واشنگتن پست گفته اند که مأموران نیروی انتظامی صریحاً به آنان می گویند که اگر حاضر به رعایت حجاب اسلامی نیستند، بهتر است کشور را ترک کنند. واشنگتن پست در پایان می افزاید که برخورد نیروی انتظامی با دختران جوان حس بیگانگی و همچنین میل رفتن از ایران را بعضاً در وجود آنان تقویت می کنند.

ویژگی و پی آمد برخورد ناجا با زنان باصطلاح بدحجاب

به گزارش منوتو، روزنامۀ واشنگتن پست در مطلبی به ویژگی اقدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در تابستان امسال علیه بانوان تحت عنوان مبارزه با بدحجابی پرداخته و نوشته است : هر چند رهبران ایران می کوشند که توجۀ افکار عمومی را نسبت به پی آمدهای تحریم های اقتصادی منحرف کنند، اما، به دلیل همین تحریم ها که تنگناهای بزرگی در معیشت مردم ایجاد کرده، اقدام نیروی انتظامی می تواند بر شمار ناراضیان بیافزاید و احتمالاً واکنش آنان را برانگیزد. با این حال، واشنگتن پست می افزاید که از فشارهای نیروی انتظامی بر زنان ایران در ملاء عام کاسته نشده است.

این بار مقامات حجاب را به مسألۀ امنیت ملی تبدیل کرده اند و عدم رعایت کامل حجاب اسلامی را هم مصداق بارز تهاجم فرهنگی غرب توصیف می کنند و هم آن را به شمار دیگری از مسائل جامعه از قبیل فحشا و اشاعۀ آن نسبت می دهند. برخی از بانوانی که به بهانۀ بدحجابی در خیابان های تهران دستگیر شده اند به خبرنگار واشنگتن پست گفته اند که مأموران نیروی انتظامی صریحاً به آنان می گویند که اگر حاضر به رعایت حجاب اسلامی نیستند، بهتر است کشور را ترک کنند. واشنگتن پست در پایان می افزاید که برخورد نیروی انتظامی با دختران جوان حس بیگانگی و همچنین میل رفتن از ایران را بعضاً در وجود آنان تقویت می کنند.

---------------------------
علی فرزانه فر ali farzanehfar
 

0 نظرات:

ارسال یک نظر