کار اصلی ادیان پرورش نادانی و گسترش حماقت است...


کار اصلی ادیان پرورش نادانی و گسترش حماقت است... ديني كه بزور شمشير تحميل شود نه قانوني است - نه انسانی - نژاد پرست و فاشیست است و از ديدگاه اجتماعی نیز هیچگونه مشروعيت ندارد اسلام تازیان تبهکار را به عربستان باز گردانيم...آمدند و سوختند و کشتند و بردند و ماندند!!..مرگ بر جمهوری جنایتکار اسلامی و ننگ و مرگ ابدی بر تازیان و تازی پرستان باد...هر کسی‌ که فکر می‌کند پس از رژیم جمهوری جنایتکار اسلامی مردم دوباره یک رژیم اسلامی دیگر می‌‌خواهند باید دیوانه باشد...چرا بعضی ها خودتان را فریب میدهید و از چیزی کورکورانه حمایت میکنید که میدانید سراسر دروغ و فساد و جنایت است. اسلام مکتب نابودی و ویرانی و تباهی است و برای ساختن نیامده. آمده است تا هرآنچه بشر ساخته، غارت و تخریب و نابود کند.اسلام تازیان تبهکار همین است, جمهوری جنایتکار اسلامی هم برای ایرانیان جز جنایت، فحشا ،اعتیاد,قتل, کشتار ,غارت,سنگسار, تجاوز به زنان و مردان و اعدام کاری نکرده است.مبارزه با ایدولوژی تبهکار و فاسد مذهبی‌ اسلام جنایتکار تازیان تنها راه رسیدن به یک حکومت سکولار است...
---------
علی فرزانه فر ali farzanehfar

0 نظرات:

ارسال یک نظر