ترس شدید خامنه ای

1- هواداران  آیت الله خامنه ای مثل  شریعتمداری و سعیدی سپاه و ... در حالیکه همۀ قلم ها را شکسته اند و همۀ نخبگان را به سکوت مطلق دچار کرده اند و جز خودشان اجازۀ نفس کشیدن به هیچ جنبنده ای را نمی دهند؛ شروع کرده اند به تبلیغات پر حجمی مبنی بر اینکه عده ای دارند خامنه ای را تهدید و ناچار می کنند که جام زهر را بنوشد و رابطه با امریکا و غرب را قبول کند و بقول خودشان از تصرف خیمۀ معاویه که در دو قدمی اوست صرفنظر کند. در حالیکه اصلاً مگر کسی از کارشناسان و نخبگان باقی گذاشته اند که راجع به موضوع هسته ای اظهار نظر و توصیه و نقدی بکند. می خواهم نظری به چرایی این سناریو بیاندازم تا ببینیم با رمز گشایی از پس و پشت این تبلیغات دروغ ولی پرحجم می توان به کُنه منظور این گروه هتاکان و اوباشان پی برد یا نه!

2- محمود بهمنی رییس بانک مرکزی که معلوم نیست این شعب ابی طالب را از رو دست رحیمی کپی کرده بود یا مشایی - چون خودش بیشتر از شناسنامه اش مسلمان تیر نمی تواند باشد مثل من و بهبهانی استاد احمدی نژاد و کلهر و بسیاری دیگر از گماشتگان اوس محمود - آمد یک خودی نشان بدهد و گفت که غرب با تحریم هایش چنان نفس مان را گرفته است که ما ناچار باید تسلیم بشویم. چند روز بعدش هم آیت الله خامنه ای جوابش را داد و گفت که خفه شو و ما در شرایط بدر و خیبر هستیم و نه در شعب ابی طالب؛ و تمام شد. بعد از آن هم ما دیگر جز از سوی همین طائب و شریعتمداری و مصلحی و سعیدی و گروه حواریون تندرو خامنه ای از زبان و قلم و نفس کسی نشنیدیم که گفته باشد خامنه ای باید زهر بنوشد و تسلیم غرب بشود. لذا چنین بنظر می رسد که این سناریوی "عده ای دنبال قبولاندن شرایط زهر نوشان به خامنه ای هستند" بیشتر یک سناریوی خود تندرو هاست تا دیگرانی که آنان مدعیند.

3- اینان که بدلیل اطلاعات درون سازمانی از توانایی های مسلح و غیر مسلح خبر دارند و هم بدلیل اطلاعات برون سازمانی از جامعه و مردم. می دانند که اولی (توانایی های بالفعل تجهیزاتی و انضباطی) قدرت مقابله ندارد و دومی (مردم و نیروهای پشتیبان و پیاده نظام مثل بسیج و غیره) انگیزه و ایمان لازم برای آمدن پای کار را؛ و از سوی سومی هم به این دلیل که خودشان بیشتر از همه وحشت زده و نگران چرب و شیرین و آلاف اولوفی هستند که حلال و حرام گرد آورده اند؛ دارند بنام مخالفان و منتقدان موهوم و ساختگی مافی الضمیر خودشان را منتقل می کنند به خامنه ای. تا او را ترغیب بکنند که به بهانۀ فشار اطرافیان خائن کوتاه بیاید و قدرت حواریون را بر باد ندهد. زیرا که از این بیم دارند که خامنه ای هم مثل خودشان دروغ های اله می کنیم و بله می کنیم و تنگه می بندیم و موشک می زنیم وواکسینه شده ایم و داریم خیمۀ معاویه را می کنیم و این قبیل طرحات را باور کند و راستی راستی تصمیم به زورآزمایی با غرب بگیرد و آنان را از دنیا هم محروم کند حالا که آخرت ندارند بخاطر آن همه جنایت و پلشتی.

4- لذاست که حالا که زمین را از هر فکر و عقل و درایت و نقد و راه حل و ... خالی کرده اند و کسی نیست که مچ شان را بگیرد که "مرتیکه این مزخرفاتی که می گویی از کجا آورده ای" خودشان سناریوی فرضی درست می کنند بنام خائنان سازشکار اطراف رهبر - هاشمی و اصلاح طلبان لابد - و خودشان هم در مخالفت با سناریوی خودشان بمیدان می آیند تا:

الف- به خامنه ای اطمینان بدهند که اگر هم تسلیم شدی نگران نباش ما زمینه را طوری چیده ایم که تقصیر و قصوری بپای تو نوشته نشود و بتوانی بگویی که فشارهای دوست و غیر دوست بود که مرا به این نقطه (جام زهر) رساند.

ب- و حالا که ما توانسته ایم چنین کلکی را بخوبی طراحی و اجرا کنیم و تقصر را از گردن تو ساقط کنیم جان مادرت شوخی نکن و کوتاه بیا که ما تازه مزۀ قدرت و ثروت و منزلت را چشیده ایم و نسل اولیم. ما فرزند و نوه و نتیجه و نسل داریم بیشمار که باید سال ها بر این خان یغمای به غنیمت برده از ملت ایران بچرند و فربه شوند. ضمن اینکه این ماجرای گرانی و مرغ و ورشکستگی اقتصادی و ... چیزی نیست که با چند تا گروه انحرافی و پول پرست های بی غیرت و دست های نامریی و این قبیل دروغ های تابلو که مرتب داریم تکرار می کنیم بتوان جمعش کرد.

برگرفته ار دلقک
-----------------
علی فرزانه فر ali farzanehfar

0 نظرات:

ارسال یک نظر