دیکتاتور به پایان سلام کن!

روزی که من را ناحق کشتید یک نفر بودم !

اما امروز من صدها هزار نفرم!

دیکتاتور به پایان سلام کن!


علی فرزانه فر
ali farzanehfar
 

0 نظرات:

ارسال یک نظر