دعوای انتخاباتی احمدی نژاد و خامنه ای ادامه دارد


پیشنهاد تصدی وزارت اطلاعات به روح الله حسینیان
عباس سلیمی نمین، از چهره های جناح موسوم به اصولگرا، از احتمال تغییر در دولت خبر داد و گفت که محمود احمدی نژاد با روح الله حسینیان برای تصدی گری وزارت اطلاعات در یک سال باقی مانده از عمر دولت مذاکره کرده است.

پیش از این نیز برخی منابع خبری از تلاش احمدی نژاد برای ایجاد تغییرات گسترده در دولت خبر داده و گفته شد که در پی مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با بخشی از این تغییرات، رییس دولت برای بار دوم و به مدت دو روز و نیم با آیت الله خامنه ای قهر کرده و خانه نشین شده است.

عباس سلیمی نمین، از چهره های وابسته به جناح اصولگرا با تایید تلاش احمدی نژاد برای تغییر در دولت، آن را اقدامی انتخاباتی دانسته و همچنین گفته است که روح الله حسینیان کاندیدای احمدی نژاد برای وزارت اطلاعات است.

این درحالی است که پیش از این، مخالفت آقای خامنه ای با عزل مصلحی - وزیر اطلاعات - اعتراض و خانه نشینی علنی احمدی نژاد را به دنبال داشت. خانه نشینی و اعتراض او به دخالت رهبر، خشم اصولگرایان حامی آیت الله خامنه ای را برانگیخت و منجر به بروز شکاف تازه ای در حاکمیت شد که آثار آن همچنان ادامه دارد.

علی فرزانه فر
ali farzanehfar
 

0 نظرات:

ارسال یک نظر