دوران سیاه جمهوری اسلامی

این دوران سیاه فقط با روشنگری و افشاگری به پایان خواهد رسید، نه توهین ،نه حمله ، نه تحقیر، باید آنها را که هنوز به این نظام و خرافات دینی اسلام اعتقاد دارند را به چالش کشید و با بحث و منطق آنها را به فکر فرو داشت...
علی فرزانه فر
ali farzanehfar
 

0 نظرات:

ارسال یک نظر