دروغجمهور دلقک ای متجاوز ای جنایتکار ای اختلاسگر استعفا بده

با مشاهده بعضی مسائل از جمله اوضاع بد اقتصادی فعلی جامعه ، ناتوانی وسکوت در برابر جلوگیری از ضایع شدن حقوق مدنی شهروندان و بویژه زندانیان و محصوران،افت فرهنگی و کم رنگ شدن ارزشها و نازک شدن سطح اخلاق و پایین آمدن سطح روابط سیاسی خارجی کشور . تقلیل محبوبیت و مشروعیت نظام و دولت با مطرح شدن پرونده های اختلاس و.. دلم برای سرنوشت و عزت ایران و زندگی و رفاه و حتی دیانت ایرانی می سوخت و قبل از هر اقدامی، شجاعانه برای اینکه لا اقل تاریخ ایران از من بعنوان انسان صادقی در روش یاد کند، نگرانیهای موجود را جدی می گرفتم ساخته دست رقبای سیاسی نمی دانستم و پرده توهم محبوبیت و موفقیت را از پیش روی خود کنار می زدم و از مسئولیت کنار می رفتم تا هم اولیای امر دستشان در اصلاح امور باز باشد و هم بیش از این، ناکار آمدیها به حساب اسلام و دیانت و... گذاشته نشود....

گاهی عکسها به زیبایی هرچه تمامتر با انسان سخن می گویند. من در این تصویر مردی را دیدم که مهربانی خدا در او تجلی کرده است. مردی که با دیدن پاهای برهنه دخترکی فقیر کفشهایش را از پا در آورده و با دست خود آنها را جلوی پای دخترک،که از شدت شرم اشک می ریزد می گذارد تا خود بدون کفش به مسیرش ادامه دهد. از کفشها که پیداست با اندازه پای دخترک فقیر سازگاری ندارند،ارزش مالی زیادی ندارند .

واقعیت تلخ این است که ما به فاجعه فقر در ایران به دلیل پر رنگی مسائل سیاسی بسیار بی اعتنا شده ایم. نظایر این فقر در روستاهای ایران خودمان هم بسیار دیده می شود.


اشتباه ما بعد از تاسیس این جمهوری این بود که رسیدگی به فقرا را تنهابه دولت سپردیم و در این سالها به دولتی که مرتبا با تفریح درحیاط خلوت امریکای لاتین لابد به دنبال زمینه سازی تحقق عدالت جهانی است!

این روزها وقتی اخبار کشنده اختلاس از بانکها و.. را می شنوم و پرونده های بزرگتر دیگری که متاسفانه می گویند با سر و صدا یا بی سر و صدا در راه هستند،بیشتر دلم به حال امام زمان می سوزد که بعضی به اسم دولت پیش از او و دولتی که مثلا می خواست زمینه را برای مدیریت جهانی او فراهم نماید! چه اندازه به او جفا کرده اند و عدالت را به مسلخ برده اند.

همه دستگاهها و نهادها و کسانی که در پدیدآمدن این وضعیت و عدم نابودی فقر درجامعه که با گرانیهای این روزها هر روز بردامنه آن افزوده می شود و با گرانی طلا و دلار عملا دارایی آنها به نصف تقلیل یافته است سهیم بوده اند نیازمند جبران و توبه ای بزرگ به پیشگاه ملت بزرگ ایران هستند.

جلوی اشتباه را بایدگرفت و نخستین اقدام در جهت بر طرف سازی آن این است که بعضی از مردم و غیر مردم بپذیرند و اعلام کنند ،اشتباه کرده اند .

علی فرزانه فر
ali farzanehfar
 

0 نظرات:

ارسال یک نظر