جمهوری دیکتاتوری اسلامی ایران یعنی :

ایران جایی است که:
منطق، تقلید است؛کتاب، دکور است؛
روزنامه، تبلیغات است .آزادی، میدان است؛
جمهوری، خیابان است؛استقلال، تیم است؛
شعار، آسان است؛شعور، نایاب است؛
پینه‌های دست، عار است؛پینه بر پیشانی، افتخار است؛
دروغ، حلال است؛شادی، حرام است؛
اعدام، اصلاح است؛اصلاح، فساد است؛
دانا، افسرده است؛نادان، کامیاب است؛
درد مردم، بی‌درمان است؛ایمان، برای نان است؛
زر، برای زور است؛زور، برای زر است
و تزویر برای هر دو؛ 
اینجا ایران است: حکومت دیکتاتوری اسلامی!

علی فرزانه فر
ali farzanehfar
 
 
 

0 نظرات:

ارسال یک نظر