خامنه ای با اعتراض خانه نشینان سرنگون خواهد شد ؟

به دوستانی که از فراخوان شورای هماهنگی برای راهپیمایی سکوت انتقاد میکنند عرض میکنم ، همانطور که قبلا نیز بارها گفته ام ، به جای اعتراض و انتقاد ، شرکت کنید ولی شما به روش خود اعتراض خود را بیان کنید . سکوت نکنید بلکه شعار دهید و با مشتهای گره کرده با نوکران خامنه ای روبرو شوید . دوستان ، مردم را دلسرد نکنید ، این مقالات و انتقادات و تبلیغات شما باعث میشود همان چند نفری هم که جرئتی دارند و برای راهپیمایی بیرون می آیند در خانه بمانند . این به اصطلاح انتقادی که باعث خانه نشینی مردم است به چه درد میخورد ؟  من معتقدم هرگونه فراخوان برای هر گونه اقدام اعتراضی در ایران ، هر قدر هم در سکوت و به نظر شما بی خاصیت ، باید حمایت شود . سرانجام ، سرانجام از درون یکی از همین اعتراضها آن جرقه ای که همه ما منتظرش هستیم زده خواهد شد . ولی اگر شما مردم را خانه نشین کنید کو آن جرقه ؟ آیا میخواهید حکومت خامنه ای با اعتراض خانه نشینان ساقط شود ؟ علی فرزانه فر ali farzanehfar

0 نظرات:

ارسال یک نظر