شاهزاده رضا پهلوی یکبار دیگر خواستار محاکمه بين المللى آيت الله خامنه اى شد

رضا پهلوی در مصاحبه با "العربیه" ضمن تقاضاى محاکمه بين المللى براى آيت الله خامنه اى گفت: اسرائيل به جاى حمله به ایران، به مخالفان کمک کند.
شاهزاده رضا پهلوى آخرین ولیعهد ایران در مصاحبه با تلويزيون "العربيه" از اسرائيل خواست سوداى حمله به ايران را از سر بدر کند، ولى براى بهبود اوضاع منطقه و ايران، به مخالفان ايرانى کمک کند.وليعهد سابق ايران که اکنون 52 ساله است در اين مصاحبه که جمعه 18-5-2012 در ساعت 8:30 بعد از ظهر به وقت مکه مکرمه (9:30 شب به وقت دبى) از تلویزیون العربيه پخش مى شود، چنين حمله احتمالى را "موجب ایجاد شکافى بى سابقه بين ملتهاى ايران و اسرائيل" دانست.او که مواضع و اعتقادات خود را در باره مسايل مختلفى در مصاحبه با برنامه "نقطه نظام" العربيه، بيان کرده است، مى گويد: "نبايد اسرائيل به خاطر برنامه اتمى ايران به کشور ما حمله کند، بلکه بايد براى سرنگونى رژيم کنونى به مخالفان کمک نمايد".در اين مصاحبه رضا پهلوى خاطرنشان مى سازد: "اگر جنگى صورت گيرد شکافهايى پديد خواهد آورد که از زمان کورش کبير تا به حال بين مردم ايران و ملت يهود به وجود نيامده است".او تاکيد مى کند که "درگيرى نظامى، برنامه اتمى ايران را متوقف نمى کند، بلکه در بهترين حالت فقط مى تواند آن را به تاخير بياندازد. در نهايت، جهانيان به اين نتيجه خواهند رسيد که عليه رژيم ديکتاتورى حاکم متحد شوند".دخالت با هدف تغییررضا پهلوي در اين مصاحبه مى گويد: من از دخالت بين المللى از نوعى که در عراق پيش آمد حمايت نمى کنم. آن رويداد يک اشتباه اساسى بود.او مى افزايد: گاه مى بينيم که عصيان مدنى براى سقوط نظام صورت مى گيرد و به اعمال خشونت روى نمى آورد، ليکن حمايت لازم بين المللى را از آن به عمل نمى آید.وليعهد سابق ايران مى گويد: "مردم ايران به روشنى نشان دادند که از رژيم حاکم دل خوشى ندارند و خواهان سرنگونى آن مى باشند. اما ایرانیان قصد خشونت مسلحانه ندارند و مى خواهند بدون خونريزى و با عصيان مدنى به هدف برسند".وى مشکل قوميت ها در ايران را حل شدنى دانست به شرط آنکه بنا به گفته اش "از تمرکز قدرت و اختيارات در پايتخت خوددارى شود و مناطق از امکانات بيشترى نزدیک به خودمختاری برخوردار شوند". او مى افزايد: زبان رسمى براى کشور لازم است، اما بايد هر کدام از قوميت ها بتوانند از فرهنگ و زبان خود پاسدارى کنند.دموکراسی، مشارکت، مذاکرهرضا پهلوى که با حضور در استودیوی العربیه در واشينگتن با برنامه "نقطه نظام" مصاحبه کرده است، دولت متمرکز را براى ایران که از قوميت هاى مختلفى تشکيل شده است، مناسب ندانسته، اما در عين حال مى گويد که طرفدار فدراليسم نيست.وى در باره اختلاف ايران و امارات بر سر "جزاير سه گانه" می گوید: "هر حکومت دموکراتيکى که در ايران بر سر کار آيد، بايد با احساس مسئوليت و به نحوى کاملاً متفاوت به موضوع بپردازد، با احترام و همکارى متقابل با کشورهاى همسايه برخورد کند و از شيوه هاى خصمانه کنونى بپرهيزد".وليعهد سابق ايران اظهار می دارد: جايى براى نزاع با همسايگان نداريم، زيرا قراردادى با آنان داريم و بايد بر اساس قرارداد عمل کنيم. اما اهداف خاص حکومت کنونى ايران در منطقه بر کسى پوشيده نيست.وى بر رعايت قوانين بين المللى و اسناد امضا شده تاکيد کرده و مى گويد: به نظر من همه مسايل قابل حل هستند. زيرا با وجود يک نظام متفاوت که توافق ها را محترم بشمارد و مراجعه به معاهدات و عرف ديپلماتيک و راه حلهاى مسالمت آميز را بخواهد، احتمال هر مناقشه اى بعيد به نظر مى رسد.تروریسم و محاکمهرضا پهلوى در اين مصاحبه، حکومت ايران را "حامی و ترويج کننده تروريسم و تندروى" شناخته و مى گويد: براى وادار کردن رژيم ايران به رفتار مناسب نمى توان تنها بر فشارهاى خارجى از قبيل تحريم هاى اقتصادى متکى بود. براى جلوگيرى از يک جنگ تمام عيار، مى بايست يگانه راه حل صحيح را برگزيد".وى اين راه را "فشار از درون و کمک به مردم ايران براى مقابله با رژيم" تلقى مى کند. او مى گويد که هم با اشغال مخالف است و هم با دخالت خارجى.رضا پهلوى، آيت الله خامنه اى رهبر ايران را "مقصر همه چيز" مى داند و اظهار مى دارد که "متاسفانه ايران عضو پيمان رُم نشده است تا بتوان رهبرى آن را به دادگاه لاهه کشاند. ولى مى توان از طريق شوراى امنيت در همين زمينه فعاليت کرد".او بر "فرهنگ مشارکت و دموکراسى" تاکيد مى کند و مى گويد که "براى آينده ايران تکيه بر منشور سازمان ملل و قوانين بين المللى حقوق بشر را مفيد و ضرورى مى داند"

0 نظرات:

ارسال یک نظر