انتقال وسیع مواد مخدر به اروپا توسط سپاه پاسداران

خبرگزاری آذربایجان : جمهوري اسلامي يک شبکه گسترده براي ارسال انبوهي مواد مخدر به اروپا دارد. اين شبکه درحال حاضر فعاليت خود را افزايش داده است. الزمان بين‌المللي به‌نقل از منابع اطلاعاتي جزيياتي از اين شبکه فاش کرده است. يک شرکت حمل‌ونقل متعلق به پاسدار محسن رفيق‌دوست با مجموعه‌يي قايق و ۲هواپيما محموله‌هاي مواد مخدر را در بسته بنديهاي کوچک به آلباني، روماني و بلغارستان مي‌فرستند. اين محموله‌ها در آن‌جا به‌صورت مخفي در بين کاميونهاي شرکتهاي آلباني و روماني توزيع مي‌شود تا به اروپاي غربي ارسال شوند. علاوه بر اين، يک شرکت حمل‌ونقل رژيم با ۳۰۰دستگاه اتوبوس هم محموله‌ها را از طريق مسير زميني از ايران به اروپا مي‌برد.
اين شرکت زير نظر پاسدار عبدالله عراقي کار مي‌کند. وي هم‌چنين مسئول جمع‌آوري درآمد ناشي از فروش اين محموله‌ها و طي کردن مراحل پولشويي و واريز کردن به يک حساب ويژه بانکي مي‌باشد. شبکه مزبور مواد مخدر را در افغانستان تأمين مي‌کند. اخيراً يک دلال افغاني که با باندهاي سپاه پاسداران اختلاف مالي پيدا کرده بود جزيياتي از اين شبکه را در اختيار آمريکاييها قرار داد. آمريکاييها پي بردند که محموله مواد مخدر توسط هواپيما از افغانستان به هند منتقل مي‌شود و سپس به ساير مناطق ارسال مي‌شود. مقامهاي آمريکايي از دولت هند خواستند تا زمانبندي تردد و مقصد اين هواپيما را شناسايي و زير نظر بگيرد. مقامهاي هندي آمريکائيان را از جزئيات اين پرواز مطلع ساختند. در ادامه رديابي شبکه قاچاق رژيم، پليس انترپل ۴قايق مربوط به شرکتهاي سپاه پاسداران را ضبط کرد و محموله‌هاي بزرگ مواد مخدر را که در حال انتقال به مقصد استراليا و زلاندنو کشف نمود. اين اسناد ثابت مي‌کنند که سپاه پاسداران تبديل به يکي از بزرگترين باندهاي مافيايي تجارت مواد مخدر در جهان شده است. کارشناسان بر اين عقيده‌اند که مافياي رژيم ايران در زمينه قاچاق مواد مخدر طي سال گذشته مبلغ ۴ميليارد دلار از قاچاق مواد مخدر به‌دست آورده است. اين کارشناسان مي‌گويند در صورتي‌که سپاه پاسداران قاچاق مواد مخدر را به همين صورت ادامه بدهد درآمد آن به ۲۰ميليارد دلار سال بالغ مي‌شود.
----------علی فرزانه فر
 
 

0 نظرات:

ارسال یک نظر