نظرسنجی درباره برنامه هسته ای ايران در ۲۱ کشور جهان


موسسه تحقیقاتی پيو در آمریکا روز جمعه نتايج نظر سنجی از مردم ۲۱ کشور جهان درباره برنامه هسته ای ايران را منتشر کرده است. بيشتر پاسخ دهندگان به اين نظر سنجی با دستيابی ايران به سلاح هسته ای مخالفت کرده اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، مخالفت با دستيابی ايران به سلاح هسته ای در بين پاسخ دهندگان به اين نظر سنجی در ترکيه، اردن و مصر نيز بالا بوده است.
طبق اين گزارش با اين حال پاسخ دهندگان به اين نظر سنجی در خصوص استفاده از گزينه نظامی برای جلوگيری از دستيابی ايران به سلاح هسته ای ديدگاه های واحدی نداشته اند.


0 نظرات:

ارسال یک نظر