مرگ بر دیکتاتور death with dictator

دوستان و برادران خاک ایران به فکر چاره باشید.بدانید هر روز که میگذرد به طرف عمیق مرداب حرکت میکنیم.پس قبل از اینکه نابود شویم بیدار شوید و به فکر چاره باشید.قدرت جمعی در انجمنها وتجمعات مردمی به قدری قویست که هیچ چیز را یارای مقابله با ان نیست
 

0 نظرات:

ارسال یک نظر