آخوند صدیقی: وضو بگیرید و در انتخابات شرکت کنید
سیرک نماز جمعه ، آخوند ملیجک صدیقی در نمایش نماز جمعه تهران پس از کلی اراجیف در مورد انقلاب ننگین آخوندی که ایران را ویران و آخوند ها را به ثروت و قدرت رساند، با بیان اینکه ، حفظ رژیم منفور آخوندی از اوجب واجبات گفت:باید با وضو در انتخابات شرکت کنید چرا که این عرصه از عرصه های مهم و اساسی شناخته می شود و به عبارتی جهاد است پس وضو بگیرید و در انتخابات شرکت کنید.
 خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفه شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو لــطفــا !

0 نظرات:

ارسال یک نظر