به امید ایرانی آزاد و سر بلند.

ضمن سلام و خسته نباشین به همه دوستان، از صمیم قلب امیدواریم که شما نیز صحیح و سالم به خانه باز گشته باشید. به راستی‌ حضور گرم مردم در تظاهرات سکوت نمایانگر پویایی جنبش سبز و بازگشت مردم به صحنه بود. از طرف دیگر، استقرار گسترده نیروهای انتظامی و ضدّ شورش در سطح شهر اثباتی برای هراس حاکمیت از تداوم و پایداری جنبش دموکراسی خواهانه و مردمی ما قلمداد میشود. امروز با حضورمان در خیابان ها، با حد اقل هزینه، مسیر مبارزات صلح آمیز را هموارتر کردیم و در هفته‌های آینده به یاری پروردگار از طریق تحریم کامل انتخابات نمایشی مجلس در صحنه باقی‌ میمانیم و این مسیر آزادی را در کنار یکدیگر طی‌ خواهیم کرد. به امید ایرانی آزاد و سر بلند.
 

0 نظرات:

ارسال یک نظر