طـــنز : انتخابات خوب است چون :
1- هر چه به آن نزدیک تر می شویم ، ما، یعنی ما همین آدم های معمولی آد م های مهمی می شویم.

2- آن آدم هایی که همیشه مهم هستند در این ایام می آیند به سراغ این آدم های معمولی، که موقتا خیلی مهم شده اند، و احوال آن ها را می پرسند.

3- برخی از آن آدم های مهم حتی به سلام این آدم های معمولی جواب می دهند و برای شان لبخند می زنند وبا ایشان یعنی با ما، عکس یادگاری می گیرند.

4- در این ایام حرف های خوب و شیرین می شنویم و دل مان شاد می شود و تلویزیون فیلم غمناک و اشک آور پخش نمی کند و به جایش برنامه ها و فیلم های خنده دار پخش می کند و ما البته می خندیم فراوان.

5- در این ایام ، آدم های معمولی به مراسم آدم های مهم دعوت می شوند و سخنرانی می شنوند وبه آینده امیدوار می شوند و با خوشحالی و خبرهای خوب به خانه برمی گردند و شب که می خوابند خواب های شیرینی می بینند.

6- انتخابات که تمام شد برخی از آن آدم های مهم، خیلی مهم تر می شوند، و ما آدم های معمولی البته دوباره اهمیت مان را ازدست می دهیم بنابراین می دانیم که آن آدم هایی که مهم تر شده اند حالا کارهای مهم تری دارند، لابد بسیارمهم تر از دیدار با ما و پرسیدن نظر و خواسته های ما آدم های معمولی که چند روزی مهم شده بودیم.

7- یعنی دیگرآن ها کاری به کار ما ندارند و البته توقع دارند که ما نیز کاری به کارشان نداشته باشیم تا انتخابات بعد انشاالله.
 

0 نظرات:

ارسال یک نظر