شرکت در انتخابات یعنی..........

شرکت در انتخابات یعنی آری گفتن به اختلاس هایی بزرگتر از اختلاس ۳ هزار میلیاردی
شرکت در انتخابات یعنی آری گفتن به تداوم فقر، فساد و اقتصاد صدقه ای
شرکت در انتخابات یعنی آری گفتن به جنگی خانمانسوز
شرکت در انتخابات یعنی آری گفتن به تداوم ظلم باند قدرت و ثروت
شرکت در انتخابات یعنی آری گفتن به فلاکت و بدبختی

 

0 نظرات:

ارسال یک نظر