بگو مرگ بر خامنه ای


بگو مرگ بر خامنه ای
ناراحتی .افسرده ای.بیکاری.بی پولی.حوصله نداری.عصبانی .حالت خوب نیست.خسته شدی.در عذابی.پکری.دلگیری.دوستات تو زندانن.حقتو خوردن.دارایی تورو اختلاس کردن.نفت تو رو دزدیدن.بهت دروغ گفتن.در حقت خیانت کردن.به ملتت زور گفتن.تو گوشت زدن.رای تو رو دزدیدن.با باتوم زدنت.نمیزارن آزاد باشی..........
بگو مرگ بر خامنه ای

0 نظرات:

ارسال یک نظر