حق مسلم مردم ما قبل از برنامه ي هسته ای، داشتن آزادی، دموکراسی،کار،مسکن و شادی وسروراست


گوشت ۴۰۰۰۰ تومانی هدیه به ایرانیان گرسنه

به میمنت و مبارکی قیمت گوشت قرمز دربرخی مناطق تهران به ۴۰۰۰۰ تومان هم رسید. دلیلی هم ندارد به مناطق دیگر تهران نرسد. دیگر گوشت هم کالای لوکس محسوب می شود وبرای بسیاری دسترسی به آن میسر نخواهد بود. این مهم نیست . مهم این است که فردا سالگرد انقلاب اسلامی را در ۲۲ بهمن جشن بگیریم و بخندیم.


حق مسلم مردم ما قبل از برنامه ي هسته ای، داشتن آزادی، دموکراسی،کار،مسکن و شادی وسروراست


0 نظرات:

ارسال یک نظر