از امروز برای تحریم فعال انتخابات مجلس آماده شویم

25 بهمن با موفقیت اجرا شد . از امروز همه توان و نیروی خود را در تحریم انتخابات بگذاریم . از همه روشهای ممکن استفاده کنیم . تبلیغ در اینترنت ، دیوار نویسی ، پخش اعلامیه در شهرها و محلات ، اسکناس نویسی ، در خواست از دوستان و اطرافیان و اعضای فامیل که حتی الامکان در روز انتخابات در خانه بمانند تا چهره شهر سوت و کور باشد و حالت تحریم انتخابات به خوبی حس شود ، درخواست از بازاریان و مغازه داران که حتی الامکان در این روز در خانه مانده و به مغازه های خود نروند . هدف آن است که در روز 12 اسفند شهرهای ما کاملا خالی و خلوت باشد تا به جهانیان نشان دهیم ملت ایران این انتخابات را تحریم کرده اند . 

0 نظرات:

ارسال یک نظر