مرگ بر خامنه ای

اگر در طول سی وسه سال کسی برای نجات شما نیامده احتمالا در سی و سه سال آینده نیز نخواهد آمد. خود به نجات بخش خویش تبدیل شوید، اراده کنید آزادید.

0 نظرات:

ارسال یک نظر