من بسیجی نیستم، بدانید که بعد از مرگم نام من رو مصادره نکنند

من بسیجی نیستم، بدانید که بعد از مرگم نام من رو مصادره نکنند

تو فیس بوک تویتر رو کاغذ رودیوار پیش ننم پیش 3 تا شاهد معتبر اعتراف کردم و به همه گفتم بسیجی نیستم شما هم بدونید من یک هم میهنم فردا برای آزادی میام بیرون به یاد نداها سهراب ها محمدها صانع ها و.. میام به عشق ایران و آزادی میام میام تا ایستاده بمیرم فردا شهید شدم گفتن بسیجی بود باور نکنید ؟!
شما هم خواستید بکنید!؟


0 نظرات:

ارسال یک نظر