بگو مرگ بر دیکتاتور


۲۵ بهمن صدای لاله های به خون نشسته این سرزمین خواهیم شد که فریاد* رای من کو*آنها با گلوله جنایت کاران ولایت فقیه خاموش شد .زهی خیال باطل ،با هر خونی که ریخته شود ،با هر تازیانه ای که بر اندام مبارزان فرود اید مصمم تر میشویم ،پیش به سوی برچیدن رژیم دیکتاتوری
 

0 نظرات:

ارسال یک نظر