تحریم فعال انتخابات مجلس ((تحریم انتخابات ایران Election boycott ))

چقدر مسخره است رای دادن در این کشور باصطلاح آزاد! یک شورای نگهبانی ساخته اند که جز خود را راه نمی دهند آن وقت شرکت در چنین انتخاباتی و رای دادن به کسانی که بنام مردم و بکام حکومت و عیش چند روزه ی دنیا نام خود را به لجن کشیده اند چه مفهومی می تواند داشته باشد ؟
اینها نشان داده اند که جز قدرت طالب هیچ نیستند و قدرت را تنها در اطاعت بی چون و چرا از ولی مطلقه ی فقیه که ساخته و پرداخته ی ذهن بیمار شان است می جویند .
تایید این قبیل افراد با رفتن به پای صندوقهای رای دشنه ای است بر موجودیت ایران روز 12 اسفند باید روز مرگ انتخابات باشد انتخاباتی که سالهاست بی معنا شده و تنها نامی از آن مانده است.
 
 

0 نظرات:

ارسال یک نظر