افزایش اسکناس نویسی و شعارنویسی در تحریم انتخابات فرمایشی مجلس ایران!

بار دیگر واژه ی و مراسمی نمایشی به نام انتخابات در ایران!ولی با این تفاوت که این انتخابات بیش از پیش بوی خون فرزندانی را می دهد که در دوره ی گذشته ی انتخابات این نظام مورد بی مهری نمک شناسان این نظام قرار گرفتند!آنها تنها محترم شمردن حق رایشان را از حاکمان می خواستند ولی پاسخ حاکمان زورگوی ایران پاسخی بسیار وحشیانه و دور از انسانیت بود و آنان نه تنها رای فرزندان ایران زمین را پس ندادند بلکه آنها را به بدترین نحو مورد آزار و شکنجه جسمی و روحی خویش قرار دادند!اینک وقت آن رسیده که با عدم شرکت خویش در این انتخابات فرمایشی به حاکمان زورگو نشان دهیم که دیگر در نزد مردم اندکی هم مشروعیت و مقبولیت ندارند و افزایش فعالیتهای عملی در زمینه ی تحریم انتخابات پیش رو در ایران از علائم آشکار این مهم است

0 نظرات:

ارسال یک نظر