خامنه ای نگران است اما نگران آینده خویش!

خامنه ای نگران است
اما نگران آینده خویش!


هرقدر مخالفت با خامنه ای و سیاست های وی در جامعه و در سطح حکومت گسترده تر می شود، خامنه ای بیشتر ژست قهرمان مبارزه با غرب به خود می گیرد و می خواهد چنین وانمود کند که مخالفت با وی یا اصراری که بر سر حفظ اختیارات مطلقه و دیکتاتورمابانه دارد بدلیل غرب ستیزی اوست. در حالیکه ایشان اگر واقعا می خواست با سلطه گری غرب مبارزه کند بجای کودتا برای کنار گذاشتن موسوی و حفظ احمدی نژاد، باید می کوشید برای کنار گذاشتن احمدی نژاد و روی کار اوردن موسوی تلاش کند.

بفرض که روز اول ماهیت احمدی نژاد روشن نبود، از همان نامه نگاری هایش با بوش و مسافرت هایش به نیویورک و حلقه فاسد و مشکوکی که دور او را گرفته بودند ماهیتش برای اقای خامنه ای باید روشن می بود. چرا او را نگه داشت؟ چرا امروز او را حفظ می کند؟ برنامه میرحسین موسوی بیشتر در سمت استقلال ملی بود یا احمدی نژاد که خود را قهرمان صندوق بین المللی پول و خصوصی سازی می داند؟

مسئله خامنه ای اصلا مبارزه با غرب و امپریالیسم و استعمار نیست. مسئله او تنها و تنها حفظ موقعیت خویش است. دفاع از احمدی نژاد و حفظ او و برعکس حصر امثال موسوی و زندانی کردن رهبران دانشجویان پیرو خط امام باطل کننده هر ادعایی در مورد مخالفت واقعی وی با سلطه غرب است.0 نظرات:

ارسال یک نظر