سردار حسین علایی: ديکتاتورها نمی توانند با خودکامگی بر مردم فرمانروايی کنند


به هر حال مردم ايران توانستند با مبارزه‌ای ۱۵ ساله در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ حکومت خودکامه و استبدادی محمد رضا پهلوی را ساقط نمايند و به عمر ۲۵۰۰ سالة نظام‌های پادشاهی در ايران خاتمه دهند. از فردای همين روز بود که فضای آزادی در ايران طنين افکن شد و مردم توانستند احساس کنند که حال می توانند حکومت دلخواه خود را با رفتن بر سر صندوق‌های رأی و با انتخاباتی آزاد و سالم بر سر کار آورند.


حسين علايی يکی از تک فرماندهان سابق سپاه که درگذشت نابهنگام و شبهه انگيز چهار سردار سپاه را تسليت گفته بود بار ديگر با انتشار مقاله ای اين بار در بهمن ماه عمر نظام های ديکتاتوری و استبدادی را کوتاه و رو به سقوط ارزيابی کرده و با اعلام اينکه عمر نظام‌های استبدادی در جهان رو به پايان رسيده و ديکتاتورها نمی توانند با خودکامگی بر مردم فرمانروايی کنند با طرح پرسش اینکه آيا بهمن ماه سال آينده شاهد سقوط ديکتاتورهای ديگری چون بحرين، سعودی و... خواهيم بود به نوعی در آستانه سالگرد ۲۵ بهمن ۸۹ و يک سالگی حبس رهبران جنبش سبز به ادامه مبارزه با نظام های دیکتاتوری و استبدادی تاکید چندباره کرده است که این گفته ها می تواند به نوعی رمز گفته های سردار علایی به مردم ایران باشد که جمیع فرماندهان سابق جبهه های جنگ نیز نگران وضعیت استبدادی کشور و همراه مردم هستند.


حسين علايی که در چندین روز گذشته با جمعی از فرماندهان و مسئولان سابق نیروی دریایی سپاه و قرارگاه نوح(ع) همچون « سردار سیدمجید میراحمدی معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح » و از همکاران سابق حسین علایی در نیروی دریایی سپاه جلسه و دیدار داشته است در مقاله دیگر با نام« بهمن، ماه زوال ديکتاتوری‌ها » که اين بار نيز در روزنامه جمهوی اسلامی منتشر شده است همانند میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی صندوق های رای و انتخابات آزاد و سالم را تنها گزینه قابل اطمینان برای یک حکومت مردمی دانسته است.


بهمن، ماه زوال ديكتاتوري‌ها
بهمن ماه برای بسياری از ايرانيان و اخيرا برای کشورهای عربی ايام پر خاطره و نشاط آوری است. در ۱۲ بهمن سال ۱۳۵۷ مردم ايران توانستند با مبارزات مستمر خود امام خمينی را پس از ۱۴ سال تبعيد، با عزت و شکوه تمام به ميهن بازگردانند. شاه پس از سخنرانی آ یت الله خمينی عليه اعطاء حق مصونيت قضايی به آمريکائيان به ويژه مستشاران شاغل در ايران، ايشان را در سال ۱۳۴۳ ابتدا به ترکيه و سپس به عراق تبعيد کرده بود. در دوران تبعيد امام خمينی، حکومت پهلوی آنقدر به بقا و پايداری خود اميدوار بود که جشن هنر شيراز را با افتضاح تمام برگزار کرد و جشن‌های سلطنت ۲۵۰۰ ساله را با حضور تعدادی از سران کشورهای جهان به راه انداخت. کارتر رئيس جمهور وقت آمريکا هم، ايران را جزيرة ثبات ناميد ولی مردم ايران، اين دوران را ايام توسعة ظلم و خفقان می ناميدند و با خود می گفتند:
فغان زين همه ظلم و بيداد و آه
شب است و حصار و دل قتلگاه
گرچه سکوت قبرستانی بر اين دوران حاکم بود ولی بسياری از مبارزين منتظر ايجاد جرقه‌ای بودند تا بساط ظلم و طغيان را از سر کشور برچينند. با رحلت حاج آقا مصطفی فرزند امام خمينی در اول آبان ماه ۱۳۵۶ زمينه برای تحرک مردم آفريده شد. مردم با استفاده از اين فرصت در مجالس ختم فرزند مرجع و پيشوای خود به دور هم جمع شدند. امام هم درگذشت فرزندشان را از الطاف خفیة الهی ناميدند زيرا بار ديگر مردم ايران را عليه خودکامگی و استبداد نظام سلطنتی به خروش در آورد.

به هر حال مردم ايران توانستند با مبارزه‌ای ۱۵ ساله در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ حکومت خودکامه و استبدادی محمد رضا پهلوی را ساقط نمايند و به عمر ۲۵۰۰ سالة نظام‌های پادشاهی در ايران خاتمه دهند. از فردای همين روز بود که فضای آزادی در ايران طنين افکن شد و مردم توانستند احساس کنند که حال می توانند حکومت دلخواه خود را با رفتن بر سر صندوق‌های رأی و با انتخاباتی آزاد و سالم بر سر کار آورند.

اما از سال گذشته بهمن ماه برای مردم کشورهای عربی هم ماه سرنگونی طاغوت‌ها شد. در روزهای نزديک به آغاز بهمن ماه ۱۳۸۹ حاکم مادام العمر تونس با قيام مردم اين کشور به عربستان گريخت و از ۶ بهمن ماه هم قيام گستردة مردم مصر شروع شد و در ۲۲ بهمن سال گذشته هم حسنی مبارک ديکتاتور مصر از حکومت ۳۱ ساله به زير کشيده شد.

امسال هم در اول بهمن ماه، علی عبدالله صالح رئيس جمهور مادام العمر يمن به آمريکا فرار کرد و راه برای ايجاد مردم سالاری در اين کشور باز شد. البته سقوط قذافی هم که خود را رهبر مردم ليبی می‌خواند را نبايد از نظر دور داشت. بنابراين به نظر می رسد که عمر نظام‌های استبدادی در جهان به پايان رسيده است و ديکتاتورها نمی توانند با خودکامگی بر مردم فرمانروايی کنند.آيا بهمن ماه سال آينده شاهد سقوط ديکتاتورهای ديگری چون بحرين، سعودی و... خواهيم بود؟ 
0 نظرات:

ارسال یک نظر