نوع اعتراض در ۲۵ بهمن

نوع اعتراض در ۲۵ بهمن ...حماسه 25 بهمن تقریبا اکثریت جامعه سبز به این جمعبندی رسیده که باید در سالگرد این روز کاری کرد. علاوه بر مطالبات در تعلیق سیاسی مثل سرنگونی دولت کودتا, محاکمه جنایتکاران و امران قتل و شکنجه جوانان مردم, آزادی زندانیان سیاسی و رهبران سبز...معضلات وحشتناک اقتصادی و نابودی و ورشکستگی کامل اقتصاد نیز به مشکلات سیاسی افزوده شده است. نان از سفره مردم ربوده شده و این تازه اول کرامات حکومت خامنه ای-احمدی نژاد و سرآغاز فاجعه ای که در راه است. باید اعتراض کرد اما چگونه؟
 
برای فراهم آوردن بستری مناسب تا روز اعتراض عمومی و در راستای خنثی سازی تبلیغات رژیم در دهه زجر بهتر است در این دهه، هر روز را به نام یکی از مبارزان شهید ملت ایران و نمادی برای مبارزه نام گذاری کرده و در طول دهه زجر از نوشتن شعارهایی مبنی بر تحریم انتخاابات و دعوت مردم به تظاهرات اعتراضی، بر روی تخته سیاه و میز و نیمکت های کلاسهای درس مدارس و دانشگاهها گرفته تا صندلیها و ایستگاههای اتوبوسهای شرکت واحد و ایستگاههای مترو و دیگر اماکن عمومی مانند بازار و میادین تره بار و....، ضمن زهره مار کردن جشن پیروزی انقلاب برای رژیم، فضا را برای ایجاد یک سونامی از جنس هفتاد میلیون ایرانی را فراهم کنیم.
لذا در این راستا هماهنگی فضای مجازی با رسانه های احزاب و گروه های اپوزیسیون، نقش مهمی را در ایجاد « اتحاد ملی و انسجام تاریخی » ملت ایران می تواند ایفا نماید.

تشکیل هسته های مقاومت و مبارزه، در قالب گروه های سه نفره میتواند در پیشبرد روند مبارزات موثر واقع شود.

برای سرنگونی رژیم استبدادی و فاشيستي نیاز به یک سونامی از جنس هفتاد میلیون ایرانی می باشد. و برای اینکار لازم است که از لباس احزاب و گروه های سیاسی بیرو ن آمده و همه با هم به رنگ « آبی دریا » درآییم.
هم وطن کرد، لر، خوزستانی، بلوچ، گیلانی،...... مازندرانی، تهرانی‌، اصفهانی، شیرازی، خراسانی، آذربایجانی، و دوستان ارمنی، . زردشتی، یهودی،بهایی، ...و مسلمان امروز روزه اتحاد ملی‌ برای تمامی‌ ایرانیان است.
عزیزان همگی‌ دست به دست هم دهیم و ایران را به سو‌ی آزادی، دموکراسی‌ و سکولاریسم هدایت ‌کنیم ، پیش به سو‌ی افق روشن ، و نور بر تاریکی‌ پیروز خواهد شد،
زنده باد ایران، زنده باد آزادی، دموکراسی و سکولاریسم .
 
 

0 نظرات:

ارسال یک نظر