تحریم انتخابات

از تمام دوستان آزادیخواه و سبز اندیشان در ایران یا هر نقطه از جهان خواستار حمایت از جنبش تحریم انتخابات هستیم. با همیاری و همفکری خود مارا یاری کنید . آگاه سازی و اطلاع رسانی بزرگترین ضربه بر پیکره حکومت دیکتاتوری اختلاس ودروغ و جنایت وتجاوز است 
جهت ارتباط و همکاری
FACEBOOK
face book fan page
EMAIL


0 نظرات:

ارسال یک نظر