تحریم فعال و هدفمند انتخابات مجلس؛ چرا و چگونه؟!

از این پس، این تنها اپوزیسیون خارج کشوری نخواهد بود که به فکر و در تدارک سرنگونی است و به تدریج اصلاح‌طلبان صادق، ملی مذهبی‌ها و... به صفوف این نبرد سترگ خواهند پیوست. در زیر پوست شهر‌های ایران، جنبشی در غلیان است که نیاز به احیا و بازسازی دارد تا پوسته پاره کند و در خیابانهای شهر، ساری و جاری شود.
 

0 نظرات:

ارسال یک نظر