تحریم انتخابات

تحریم انتخابات به تنهایی کافی نیست، باید کاری کرد کارستان! در گروههای کوچک برنامه های بزرگی می توان ریخت
_________________________________________________

رهبران سبز را به بند کشیده‌اند تا بخیال خود اُمیدمان را زنجیر کنند! بازی رسوای انتخابات را به هم می‌ریزیم. «تحریم به تنهایی کافی نیست» .

نقش آدمهای تطمیع شده و نا آگاه را فراموش نکنیم. آنها را روز انتخابات، شناسنامه به دست از این شعبه به آن شعبه می برند و صف مصنوعی ایجاد می کنند. صدا و سیما با تصاویر از قبل مهیا شده صف مشتاقان! انتخابات را مرتب تبلیغ خواهد کرد تا روی اعصاب برود! و روحیه تحریم کنندگان را بشکنند! ساده نباشیم ... همین حالا نشسته‌اند و دارند راجع به صحنه‌گردانی انتخابات، برنامه می‌ریزند. اگر برای حال مردم و کشور برنامه ندارند برای تقلب برنامه دارند!

در گروههای کوچک برنامه های بزرگی می توان ریخت. توانمان را جمع کنیم و برای برهم زدن این بازی کثیف برنامه بریزیم. از «ایجاد راهبندان» تا «پخش اطلاعیه نوشتاری» و همه روشهای مبارزه مدنی و همه ابتکارات جدید ... همه می‌تواند در گروههای کوچک ما مورد بحث و توافق قرار گیرد.

از همین امروز باید دست بکار شد
 
 

0 نظرات:

ارسال یک نظر