دعوت ۹ حزب و سازمان سیاسی خارج کشور جهت “تحریم انتخابات”

در ادامه دعوت های همگانی به عدم مشارکت در انتخابات "غیرآزادِ" مجلس نهم شورای اسلامی، ۹حزب و سازمان سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی نیز، با صدور بیانیه ای مشترک، خواستار "تحریم انتخابات" شدند.

این سازمان ها و جمعیت های سیاسی، در اعلامیه مشترک خود ضمن دعوت از مردم در "تحریم انتخابات فرمایشی"، خاطرنشان کرده اند: "عدم شرکت در انتخابات و سياست تحريم فعال توسط نيروهای جنبش آزاديخواهانه مردم ايران، فرصت  مساعدی را برای برآمد مشترک و گسترده در اين عرصه را فراهم آورده، که بايد با فعال کردن شبکه های اجتماعی، برگزاری گردهمائی و سخنرانی ها، پخش اعلاميه و تراکت ها و ديوارنويسی عليه انتخابات فرمايشی حرکت کرد و مردم را به عدم شرکت در رای گيری انتخابات فرمايشی دعوت نمود."

سازمانهای «اتحاد جمهوریخواهان ایران»، «حزب دمکرات کردستان ايران»، «حزب دمکراتیک مردم ایران»، «حزب کومه‌له کردستان ایران»، «جبهه ملی ایران ـ اروپا»، «سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران»، «سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)»، «کميته همآهنگی ارتباطات شورای موقت سوسیالیست‏های چپ ایران» و «شورای همآهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران»، در بیانیه ای که پنج‌شنبه ۲۹ دی ۱٣۹۰ - ۱۹ ژانويه ۲۰۱۲ صادر کرده و نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته، آورده اند: ما همه نیروهای آزادیخواه و دمکرات ایران را به یک برآمد مشترک و متحد در مقابله با نقشه حکومت برای برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس فرا می خوانیم ."

در این بیانیه همچنین آمده است "گردانندگان حکومت در ادامه سرکوب اعتراضات مردم طی سال های گذشته و به ويژه بعد از انتخاتات ۲۲ خرداد سال ۸۸، تصميم گرفته اند انتخاباتی را برگزار کنند که در آن تنها "ذوب شدگان در ولايت فقيه" به مجلس راه يابند. آن ها می خواهند مجلسی را تشکيل دهند که مجری دستورات ولی فقيه و نيروهای نظامی ـ امنيتی باشد. انتخابات دوره نهم مجلس، انتخاباتی فرمايشی در فضای امنیتی است.برای برگزاری آن، سران رژيم وسيع ترين اقدامات امنيتی را تدارک ديده و  فضای سياسی کشور را به وجه شديدی پليسی کرده اند. در هيچ انتخاباتی فضای سياسی کشور در اين حد بسته نبوده است. با اين وجود خامنه ای رهبر حکومت و نيروهای نظامی ـ امنيتی به شدت نگران انتخابات و سرريز شدن نارضايتی ها و خيزش خودجوش مردم، برآمد جنبش های اجتماعی و جنبش اعتراضی سراسری در جريان انتخابات هستند."

همچنین آمده است: "برای اولين بار در حيات جمهوری اسلامی وسيع ترين بخش نيروهای سياسی اپوزيسيون خارج از نظام و اپوزيسيون درون نظام به مخالفت با انتخابات فرمايشی برخاسته اند. همسوئی مجموعه اين نيروها در عدم شرکت و تحريم انتخابات مجلس، حکومتگران را به وحشت انداخته است. سران حاکم در حالی که در اولين انتخابات پس از انتخابات سال٨٨ و برآمد اعتراضی ميليون ها تن، بیش از هر دوره ای نیازمند مشارکت مردم برای نشان دادن مشروعیت جمهوری اسلامی هستند، اما به دليل هراس از واکنش غير مترقبه مردم و خارج شدن کنترل انتخابات از دستشان و افتادن ابتکار عمل به دست مردم، اختناق در جامعه را بیش از پیش گسترش داده و از تامين حداقل های لازم برای داغ کردن تنور انتخابات چشم پوشيده اند."

در بیانیه سازمانهای سیاسی همسو خاطرنشان شده است: "انتخابات فرمايشی مجلس نهم در شرايطی برگزار می شود که کشور ما بر اثر سياست های تنش زا و نابخردانه رژيم، تحت فشارهای شديد بين المللی قرار دارد. خطر حمله نظامی افزايش يافته و تحريم های بين المللی که ابعاد بی سابقه ای پيدا کرده، بر اقتصاد کشور ضربه جدی زده، ذخاير ارزی حاصل از فروش نفت و دسترنج مردم از بين رفته و فقر و بيکاری در کشور با شتاب درحال گسترش است. تشديد و گسترده تر شدن هر چه بيشتر تحريم ها از جمله تحريم بانک مرکزی می تواند اقتصاد کشور را فلج کند و گروه های وسيعی از جامعه را به فلاکت بيشتر سوق دهد."

همچنین خطاب به ملت ایران توصیه شده است: "با عدم شرکت در اين انتخابات فرمايشی، اعتراض خود را عليه عدم کارآئی، فساد، رکود اقتصادی، تورم، بيکاری، فقرفزاينده، اختناق و سرکوب، عليه سياست خارجی ماجراجويانه و تنش زا که به افزايش خطر جنگ و تشديد تحريم های اقتصادی انجاميده است، اعلام کنيد."

0 نظرات:

ارسال یک نظر